Studentské organizace pořádající Studentský ples:

ESN Pilsen

ESN

Organizace ESN Plzeň působí při oddělení Zahraničních vztahů. Skládá se z řad dobrovolníků, jež pomáhají zahraničním studentům s vyřizováním potřebných formalit pro studium na ZČU a pobytu v ČR.

Dále připravuje pro studenty různé kulturní, sportovní a turistické akce, jež si kladou za cíl seznámit zahraniční studenty s Českou republikou i s místní kulturou a zvyky. Členové ESN tak získávají jedinečnou možnost rozvíjet své lingvistické znalosti v mnoha jazycích, naučit se vyřizovat různé formality a získat cenné kontakty do mnoha zemí.