Studentský ples ZČU 2014 v temném hradu, kde panuje Dracula se uskuteční 14. března 2014 od 20:00 v Parkhotelu

Studentský ples ZČU je pořádán studentskými organizacemi působícími při Západočeské univerzitě v Plzni. Určen je jak pro studenty Západočeské univerzity, vedení a další pracovníky ZČU, zahraniční studenty studující na ZČU, tak i pro sponzory a další hosty. Pozvání obdrží také představitelé města Plzně.

Hlavní myšlenkou Studentského plesu ZČU je především propagace ZČU, studentských organizací při ní působících a možnost pro prezentaci společností zajímajích se o studenty. Dále také stmelit studenty ZČU a samozřejmě se pobavit. Sedmý ročník plesu navazuje na úspěchy předešlých ročníků a dokazuje, že o společenské akce organizované studenty je mimořádný zájem.