Studentský ples ZČU

Fotografie hledejte zde

Výzva ohledně falešných lístků na studentský ples ZČU

Studentský ples ZČU je pořádán studentskými organizacemi působícími při Západočeské univerzitě v Plzni. Určen je jak pro studenty Západočeské univerzity, vedení a další pracovníky ZČU, zahraniční studenty studující na ZČU, tak i pro sponzory a další hosty. Pozvání obdrží také představitelé města Plzně.

Hlavní myšlenkou Studentského plesu ZČU je především propagace ZČU a studentských organizací při ní působících. Dále také stmelit studenty ZČU a samozřejmě se pobavit. Pátý ročník plesu navazuje na úspěchy předešlých ročníků a dokazuje, že o společenské akce organizované studenty je mimořádný zájem.

Ples se bude konat pod záštitou nově zvolené rektorky ZČU PaedDr. Ilony Mauritzové,Ph.D. a Jiřího Strobacha, starosty centrální plzeňského obvodu. Budeme mít také možnost oslavit 20 let Západočeské univerzity v Plzni.

Letošním tématem plesu je Casino a vše, co k němu patří.

Hlavní partneři plesu

logo
logo
logo
logo

Oficiální přepravce

logo

Studentský ples na Facebooku
 
Orientální tance Plzeň